Công Ty TNHH Công nghệ mới Sao ViệT

Cung cấp lắp đặt Hệ thống Pin năng lượng điện mặt trời:

Hệ thống năng lượng điện mặt trời hòa lưới với lưới điện Quốc gia

Hệ thống năng lượng điện mặt trời hòa lưới có sử dụng nguồn điện dự phòng

Hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lập

Hệ thống chiếu sáng đèn đường sử dụng năng lượng điện mặt trời

Hệ thống chiếu sáng sân vườn sử dụng đèn năng lượng mặt trời

Hệ thống bơm tưới tiêu sử dụng năng lượng điện mặt trời...