Thiết kế

Thiết kế nhà thông minh - smarthome Để tích hợp thành công hệ thống nhà thông minh yêu cầu sự cẩn thận trong thiết kế để đảm bảo sự tương thích và hệ thống đó phải đáp ứng được yêu cầu của khách...

Quản lý dự án

"Quản lý dự án là việc áp dụng một hình mẫu và phương pháp của quá trình quản lý trong một quy trình khắt khe. Nó tập trung vào việc xác định đặc tính sản phẩm đầu ra trong một khoảng thời gian...

Thi công lắp đặt

Đội ngũ thi công lắp đặt nhà thông minh của Sao Việt Smarthome là những kỹ sư, thợ lành nghề với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và là những người có niềm say mê, trách nhiệm đối với công việc. Chúng tôi sẽ...

Lập trình ứng dụng

Vào giai đoạn cuối cùng, hầu hết các hệ thống công nghệ đã hoàn tất, chỉ còn việc lập trình các ứng dụng nhà thông minh tốt nhất có thể để điều khiển chúng. Sao Việt Smarthome viết ra các chương...