Chăm sóc người già

Giữ kết nối với người thân yêu của bạn. Nhận thông báo nếu họ không đứng lên và di chuyển xung quanh trong một khoảng thời gian cố định hoặc nếu họ không mở tủ thuốc hoặc cánh cửa nào đó theo lịch trình.