CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG: NHÀ BIẾT HOẠT ĐỘNG NHƯ NGƯỜI?

 

Những thiết kế nhà thông minh của Sao Việt Smarthome chính là tiền đề cho sự biến hóa thần kỳ từ một ngôi nhà vô tri vô giác trở nên linh động nhờ vào những thiết kế từ bàn tay chuyên gia.

Để tích hợp thành công hệ thống nhà thông minh yêu cầu sự cẩn thận trong thiết kế để đảm bảo sự tương thích và hệ thống đó phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và cho khả năng mở rộng trong tương lai. Tại Sao Việt Smarthome các kỹ sư thiết kế của chúng tôi không những thông thạo nhiều lĩnh vực liên quan đến hệ thống nhà thông minh mà còn phải biết cách làm cho những hệ thống này hoạt động một cách hoàn hảo nhất.

Nhà thông minh Acis đã có mặt tại Thái Bình