Rơle đóng ngắt đôi

Liên hệ

Thông tin sản phẩm về Rơle đóng ngắt đôi:

Hoạt động theo chuẩn Z Wave
Tự động nhận biết thiết bị kết nối.
Chức năng bảo vệ quá tải, khởi động mềm
Nguồn cấp : 220V
kích thước siêu nhỏ dễ dàng lắp đặt

 

Thông số kỹ thuật của Rơle đóng ngắt đôi:

Hoạt động theo chuẩn Z Wave
Tự động nhận biết thiết bị kết nối.
Chức năng bảo vệ quá tải, khởi động mềm
Nguồn cấp : 220V
kích thước siêu nhỏ dễ dàng lắp đặt

 

Hướng dẫn về Rơle đóng ngắt đôi: